ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ 
  Заявление за участие - УПФ  
  Заявление за възобновяване на участие - УПФ 
  Заявление за прехвърляне - УПФ 
   Основна информация за осигурените лица  за промяна на участие
   Основна информация за осигурените лица  за участие
   Основна информация за осигурените лица  възобновяване на осигуряване
  Заявление за промяна на лични данни 
   Заявление за изтегляне на средства и неговите приложения: Образец 2 Образец 3 Образец 4 
  Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие
    Декларация по чл. 139, ал. 1, т. 2 от КСО - при заявление за еднократно или разсрочено изплащане на до 50 % на средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто

ДОГОВОРИ 
Осигурителен договор - УПФ 

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

2023 г.  - публикувани на 27.06.2024 г.
Годишен финансов отчет,  одиторски доклад  
и  доклад за дейността  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 
2022 г.  - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчет, одиторски доклад 
и доклад за дейността на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 
2021 г.  - публикувани на 29.06.2022 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад 
и доклад за дейността на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 
2020 г.

Годишен финансов отчет   ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 

2019 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".    

2018 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад  и доклад за дейността  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".    
2017 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад и доклад за дейността  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
   2016 г.
Годишен финансов отчет  и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
   2015 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2014г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 
2013 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2012 г.
  Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2011 г.
  Годишен финансов отчет  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2010 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
  2009 г.
 Годишен финансов отчет на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 Финансови отчети по образци на КФН  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 Одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" .

                 2008 г.
  Годишен финансов отчет за 2008 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".