Попечителски съвет на ППФ

Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.


Състав на Попечителския съвет на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".


Величка Микова - представител на КНСБ;
Стефани Драгиева - представител на КНСБ;
Ваня Григорова - представител на КТ "Подкрепа";
Мариана  Кръстева - представител на КТ "Подкрепа";
Биляна Боянова - представител на КТ "Подкрепа";
Габриела Димитрова - представител на БТПП;
Валентина Мариянова - представител на АИКБ;
Иван Захариев - представител на КРИБ;
Светлин Илиев - представител на ССИ;
Мартин Стоянов - представител на БСК;
Божидар Чанков - представител на "Пенсионноосигурителен институт" АД;
Никола Команов - технически секретар на съвета.