Попечителски съвет на ППФ

Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на ППФ "Пенсионноосигурителен институт".

Биляна Боянова - Председател, представител на КТ "Подкрепа"
            Адрес за кореспонденция: София 1000 ул. Ангел Кънчев 2 ; gsm:0888 250 199 ; e-mail: b_boyanova@podkrepa.org
Валентина Мариянова - зам.председател, представител на АИКБ;
Величка Микова - представител на КНСБ;
Златка Цветанова - представител на КНСБ;
Ваня Григорова- представител на КТ "Подкрепа";
Мариана  Кръстева - представител на КТ "Подкрепа";
Габриела Димитрова - представител на БТПП;
Иван Захариев - представител на КРИБ;
Светлин Илиев - представител на ССИ;
Мартин Стоянов - представител на БСК;
Божидар Чанков - представител на Пенсионноосигурителен институт АД;
Никола Команов - технически секретар на съвета;