Инвестиции за 2011 година

     Портфейл  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2011 г.
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2011  г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2011  г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2011 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2011 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.