Портфейл на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2014 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2014 г. г на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2014 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2014 г на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2014 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.