Инвестиции за 2015 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2015 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2015  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2015 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2015г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО