Инвестиции за 2015 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2015 г.  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2015 г.   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2015 г.   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2015 г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.