Стойността на един дял в лева за 03.07.2020г. : за ППФ 1,52292лв. , за УПФ 1,53961лв. , за ДПФ 1,57689лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1700
бул. „Симеоновско шосе“ 67А

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ДПФ

Поради невъзможност към настоящия момент да се  изпълни условието на императивната норма  на чл.5.ал.2. от Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване ,  приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г., консултативния съвет към ДПФ"Пенсионноосигурителен институт" не е учреден.