Инвестиции за 2016 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2016 г    на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2016 г   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2016 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2016 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.