Инвестиции за 2018 г.


Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2018г    на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2018г   на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 


Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2018г  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2018г на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.