Инвестиции за 2020 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.12.2020г  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2020г   на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2020г    на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2020г   на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.