Архив новини 2010г.

Архив новини 2010г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/12/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/11/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при извършване на преоценка на активите на фондовете управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД е обявена грешна стойност на един дял за 19.10.2010г.. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 19.10.2010г в трите фонда:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.10311 Нова стойност: 1.10263

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.13227 Нова стойност: 1.13194

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.09572 Нова стойност: 1.109530

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Днес 11.10.2010 г., Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен.

Решенията с номера 658,659 и 660 може да прочетете в раздел „Административни документи” на електронната страница на Комисията за финансов надзор.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/09/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Уважаеми клиенти и партньори,

Уведомяваме ВИ, че от 16.08.2010 г. централният офис на "Пенсионноосигурителен институт" АД е на нов адрес: София 1407, бул. Черни връх 51 Д.

 

Публикация във в. ПАРИ от 04/08/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/07/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник брой 48 от 25/06/2010 г. от стр. 123 до 126 включително: Съгласно чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са публикувани финансовите отчети на 'Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2009 г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/05/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 07/04/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 04/03/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/02/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 06/01/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.