Архив новини 2009г.

Архив новини 2009г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/12/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

С Решение N 940-ПОД/20.11.2009 на проф.д-р ик.н.Н.Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 16.10.2009г. и 10.11.2009г.

Публикация във в. ПАРИ от 04/11/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/09/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/08/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник брой 52 от 10/07/2009 г. от стр.126 до 128 включително: Съгласно чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са публикувани финансовите отчети на 'Пенсионноосигурителен институт" АД и на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2008 г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/07/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На 23.06.2009 г. с Решение 569-ПОД/22.06.2009 на проф.д-р ик.н.Н.Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 08.05.2009. и 09.06.2009г.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при извършване на преоценка на активите на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" е обявена стойност на един дял за 30.06.2009г.-1.03387. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 30.06.2009г

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.03387 Нова стойност: 1.03390

Допуснатата грешка не е повлияла на общия брой дялове, броя дялове по партидите на осигурените лица, разпределяне на нови осигурителни вноски и начислените такси. Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

 

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка в начисляване на лихви по депозити, Ви уведомяваме, че е направена промяна на стойностите на един дял във пенсионните фондове за 25.05.2009 както следва:

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.02654 Нова стойност: 1.02652

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.00595 Нова стойност: 1.00592

Публикация във в. ПАРИ от 11/05/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 3/04/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 6/03/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 4/02/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната техническа грешка в изчисление на инвестиционната такса, Ви уведомяваме, че е направена промяна на стойностите на един дял в УПФ "Пенсионноосигурителен институт" както следва:

за 30.12.2008 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99979

за 05.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99968

за 06.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99958

за 07.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99958

Публикация във в.ПАРИ на стр. 20 от 7/01/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2008 г. на УПФ "Пенсионноосигурителен институт".