Архив новини 2014г.

Архив новини 2014г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/12/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

ИНФОРМАЦИЯ до Главните осурителни посредници: Уведомяваме Ви, че съгласно промени, направени от КФН в Наредба 33, считано от 21 октомври 2014 г., Заявление за участие в задължителен пенсионен фонд се приема само след нотариална заверка на подписа на лицето,което подава заявлението.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/09/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.67 от 12/08/2014 г. от стр.88 до стр.95 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2013 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/06/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 09/05/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

На основание 229, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване "Пенсионноосигурителен институт" АД съобщава за следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“: чл. 28, ал. 2, т. 5, б. „к“; чл.35, чл. 37, чл. 38 и чл. 39. Промените касаят таксите, които събира дружеството и не произтичат от изменения в нормативната уредба. Осигурените лица могат да прехвърлят средства от съответния фонд при несъгласие с извършени промени в съответния правилник, ако в тримесечен срок от настоящото уведомление подадат заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилника се извършва в сградата на „Пенсионносигурителен институт” АД-гр. София, бул.”Черни връх” 51Д, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.30 ч., както и на електронната страница на дружеството-www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/03/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/02/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/01/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД