Архив новини 2017г.

Архив новини 2017г.

Публикация във в. 24 часа от 05/12/2017 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/11/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 04/10/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/09/2017
г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/08/2017 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/07/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юни 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.50 от 26/06/2017 г. от стр.39 до стр.47 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2016 г.

Публикация във в.
24 часа от 05/06/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец май 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 04/05/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/04/2017 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 06/03/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/02/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/01/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.