Архив новини 2018г.

Архив новини 2018г.


Публикация във в. 
24 часа от 05/12/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/11/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 03/10/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/09/2018 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 03/08/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/07/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.55 от 03/07/2018
г
. от стр.71 до стр.77 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2017 г.

Публикация във в. 
24 часа от 05/06/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Информация във връзка с влизане в сила на регламент 2016/679 (GDPR) ot 25.05.2018

Публикация във в. 24 часа от 04/05/2018 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/04/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 06/03/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/02/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/01/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.