Архив новини 2020г.

Архив новини 2020г.Публикация във в. 24 часа от 03/12/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/11/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/10/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/09/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна адрес за кореспонденция: Считано от 24.08.2020 г "Пенсионноосигурителен институт" АД променя адресът за кореспонденция както следва: София 1618, бул. Цар Борис III 136.

Публикация във в. 24 часа от 05/08/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/07/2020 г.
з
а обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял за 01.07.2020 (неотразено вземане от разпределение на диеидент за 2019 г на Софарма трейдинг АД-София) при което за ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" разликата в стойността на един дял за дата 01.07.2020 г. е повече от 0.05%, се прави следната корекция:

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 01.07.2020 се  променя от 1.57342 лв на 1.57468 лв.

Публикация във в. 24 часа от 03/06/2020 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 07/05/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/04/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/03/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/02/2020 г
.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2020 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.