Архив новини 2021г.

Архив новини 2021г.С РЕШЕНИЕ 895-ДПФ от 14.12.2021г.
на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" (Правилника). Измененията и допълненията в правилника са надлежно приети от Съвета на директорите на пенсионноосигурителното дружество с решения по протоколи N 15 от 15.10.2021г и N17  от 15.11.2021 г. Измененията и допълненията в Правилника са свързани със съобразяването им с настъпилите промени в нормативната уредба. Съгласно изискванията на чл. 229, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД публикува обява във вестниците "България днес" на 20.12.2021г. и "24 часа" на 21.12.2021г. информация за конкретните Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт".

Публикация във в. 24 часа от 03/12/2021 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/11/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 08/10/2021 г.
  
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2, т.10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзoр за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества, „Пенсионноосигурителен институт“ АД ви уведомява, че на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за финансов надзор с Решение № 725 – ППФ от 05.10.2021 г., е одобрила нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”. Правилника е изготвен от „Пенсионноосигурителен институт“ АД във връзка с извършени промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии и одобрен от Комисията за финансов надзор на основание разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
     На основание разпоредбата на чл. 144, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че обявата за одобрения от Комисията за финансов надзор Правилник за организацията и дейността на ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ е публикувана в централните ежедневници - вестниците "24 часа" и "България днес".

Публикация във в. 24 часа от 05/10/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

   Публикация във в. 24 часа от 01/10/2021 г.  Съгласно изискванията на чл.4, ал.2, т.10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзoр за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества, „Пенсионноосигурителен институт“ АД ви уведомява, че на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за финансов надзор с Решение № 713 – УПФ от 28.09.2021 г., е одобрила нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”. Правилника е изготвен от „Пенсионноосигурителен институт“ АД във връзка с извършени промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии и одобрен от Комисията за финансов надзор на основание разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
     На основание разпоредбата на чл. 144, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че обявата за одобрения от Комисията за финансов надзор Правилник за организацията и дейността на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ е публикувана в централните ежедневници - вестниците "24 часа" и "България днес".

Публикация във. 24 часа от 03/09/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/08/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 14.07.2021 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката:
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.63612 Нова стойност: 1.63675
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.65171 Нова стойност: 1.65225
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.70402 Нова стойност: 1.70495

Публикация във в. 24 часа от 05/07/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/06/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 10/05/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/04/2021 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/03/2021 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/02/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2021 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.