Публикация във в. 24 часа

03.02.2022г.

Публикация във в. 24 часа

Публикация във в. 24 часа от 03/02/2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.