Инвестиции

2024 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2024г  на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2023 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2023г  на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2023г на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.   
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2023г на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2023г. на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

    
2022 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2022г на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2022г  на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2022 г. на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2022 г. на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2021 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2021г на Фонд за разсрочено плащане"Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.