2024 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2024г.  на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2024г на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2023 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2023г. на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2023г на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2023г на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2023г. на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2022 година

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2022г на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2022г на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2022г 
 на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.