Публикация във в. 24 часа от 05.10.2022 г.

05.10.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 05.10.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 05/10/2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.