Новина от 01.12.2022 г.

01.12.2022 г.

Новина от 01.12.2022 г.

На основание чл. 169в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на основание чл. 22 от Правилата на Фонд за разсрочени пращания „Пенсионноосигурителен институт“, както и на основание чл. 20 и следващите на Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Пенсионноосигурителен институт“ на 01.12.2022 година се извърши актуализация към 30.11.2022 година на допълнителните пожизнени пенсии и разсрочените плащания по сключените договори за плащания на допълнителни пожизнени пенсии и договори за разсрочени плащания.