Публикация във в. 24 часа от 05.12.2022 г.

05.12.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 05.12.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 05.12.2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.