Публикация във в. 24 часа от 03.11.2023 г.

Публикация във в. 24 часа от 03.11.2023 г.

Публикация във в. 24 часа от 03.11.2023 г.

Публикация във в. 24 часа от 03.11.2023 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2023 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.