Инвестиционни резултати и риск

        Постигнати инвестиционни резултати и риск

ФИПП "Пенсионноосигурителен институт"
 


Година Доходност за периода Стандартното отклонение на доходността
2023 -0.02% 5.11%


 Забележка:
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и съответно стойността на активите може да се понижи.

Инвестиционната политика на ФИПП "Пенсионноосигурителен институт" е част от Правилата на Фонда и е налична на страницата на Дружеството в раздел - Фондове, секция - Фондове за извършване на плащания, подсекция - Фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" е регистриран през 2022 година и не е налична информация за пет пълни календарни години, поради което се публикуват данни само за пълната календарна 2023 год., в съответствие с чл.12а, ал.3 от Наредба 61 на КФН.

Методика за изчисляване на доходност и стандартно отклонение на ФРП и ФИПП, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД.