Инвестиции за 2024 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2024 
  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2024 
  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.