Инвестиции за 2024 г.

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31-03-2024  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30-06-2024  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.