Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

 

"Пенсионноосигурителен институт АД" е пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда:

- Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Нашата мисия и визия е да сме един креативен и надежден партньор на осигурените лица, за които работим.

 

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"АД ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ С НАГРАДА ЗА НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩО СЕ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


Фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски", Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи и Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване присъдиха  на "Пенсионноосигурителен институт" АД наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2017 г.
"Пенсионноосигурителен институт" АД за четвърти път (след 2012 г., 2014 г. и 2015 г) печели признанието и наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество в конкуренцията на останалите 8 дружества.

клуб Активна сигурност Всички осигурени лица в управляваните от "Пенсионноосигурителен институт" АД пенсионни фондове имат статут на асоциирани членове на клуб „Активна сигурност“, а тези, сключили и доброволна застраховка в ЗК „Лев Инс“АД могат да станат пълноправни членове и притежатели на клубна карта – Silver, Gold или Platinum .(подробности за дейността на клуба, условията за членство и преференциалните условията за притежателите на клубни карти можете да намерите на сайта на клуба (www.aktivnasigurnost.org)