Стойността на един дял в лева за 09.12.2019г. : за ППФ 1,56888лв. , за УПФ 1,60557лв. , за ДПФ 1,66027лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

за фонда

     С решение на Комисията за финансов надзор 1099-ППФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     На 16.9.2008 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 637/2008 г. е регистриран Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     Регистрационен код за Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" в НАП: 301

     Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД
 
     
Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

     Банкова сметка на фонда: IBAN: BG40 UNCR 7000 1523 5593 38

   Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт":  Учреден януари 2009 г.